kortsakerhet

Säkerhet

Att använda sig av och vara innehavare av ett kreditkort från både VISA och Mastercard idag, har sina risker och det är mycket viktigt att du som innehavare även tänker på säkerhet när du använder ditt kort, detta för att minska riskerna för att du ska råka ut för kreditkortsbedrägeri.

Det är viktigt för dig och din säkerhet vad gäller kreditkortsanvändande att du kommer ihåg att kreditkortet är en värdehandling och ska hanteras på samma sätt som kontanter.

Förvaring

För att minimera riskerna för att du ska råka ut för stöld av ditt kreditkort är det viktigt att du förvara kreditkortet på ett säkert sätt. Med detta menas att du förvarar kortet på samma sätt som pengar. Alltså nära dig själv och lämna aldrig kortet oövervakat på restauranger eller andra former av affärer.

Skimming

När du använder kortet till betalning är det viktigt att du inte låter affärsbiträdet eller liknande personal lämna rummet eller på andra sätt ta med sig ditt kreditkort där du inte kan se vart det befinner sig. Detta är viktigt på grund av att du kan råka ut för skimming när kortet dras vid betalaning, samt att du kan råka ut för flera dragningar av kortet och då får betala måltiden eller liknande flera gånger.

PIN kod

Det är också mycket viktigt att du som innehavare av ett kreditkort är försiktig med den PIN-kod som är kopplad till kortet. En PIN-kod är en personlig kod som ger dig möjlighet att använda kortet som betalning och den fungerar som identifikation eller signering av köpet.

Det bästa är om du kan lägga denna (ofta fyrsiffriga) kod på minnet. Detta gör att du minimerar risken för andra personer ska kunna få reda på din kod. Har du inte möjlighet att lära dig koden och måste ha den uppskriven är det mycket viktig att du inte förvara koden och kreditkortet på samma ställe.

Om du skulle förvara kort och kod på samma ställe är det mycket lättare för tjuvar och andra personer som kommer åt ditt kort att tömma ditt konto och använda din kredit till köp för deras egen vinning. Har du din kod uppskriven kan du förvara den på ett annat ställe än i börsen, och du kan också skriva den på ett sådant sätt att endast du vet vad den hänvisar till.

Skydda din kod

Kom också ihåg att skydda din kod när du genomför kontantuttag, eller när du köper varor med kortet och då använder koden som ett sätt att signera. Det är bland annat vanligt att skimming utrustning placeras ut på bankomater och i affärer, samt att de placerar ut en kamera för att fånga när du trycker in din kod.

Genom att både ha tillgång till koden och kreditkortets information från magnetremsan kan tjuvarna få tillgång till dina pengar och din kredit.

Kvitton

Varje gång du genomför ett köp, oavsett hur litet eller stort det är, se till att ta emot och noggrant spara ditt kvitto. Etablera en rutin där du förvarar dessa kvitton på en bestämd plats, så att de alltid är lätta att hitta när det är dags för granskning. Åtminstone en gång i månaden, när ditt kontoutdrag från kortutgivaren anländer, ta fram alla kvitton och börja metodiskt gå igenom varje transaktion listad på kontoutdraget. Matcha varje köp på kontoutdraget med dess motsvarande kvitto för att försäkra dig om att beloppen stämmer överens.

Medan du granskar, håll din budget i åtanke. Jämför de faktiska utgifterna, som visas på kvittona, med de belopp du hade budgeterat för samma period. Detta steg är viktigt för att du ska kunna upptäcka om du spenderar mer än vad du planerat och vidta åtgärder om det behövs. Förutom att hålla koll på din egen ekonomi, hjälper denna metod dig att snabbt märka om något inte stämmer.

Om du exempelvis upptäcker en transaktion på ditt kontoutdrag som du inte har något kvitto för eller inte känner igen, kan det vara ett tecken på obehörig användning av ditt kort. I dessa fall, agera omedelbart: kontakta din kortutgivare för att rapportera avvikelsen och ta reda på nästa steg. Genom att hålla en strikt rutin för att spara kvitton och regelbundet jämföra dem med ditt kontoutdrag, förblir du alltid ett steg före eventuella ekonomiska överraskningar.

Du får på så sätt inte bara en bättre översikt över dina personliga utgifter och budget, utan du skapar också en säkerhetsbarriär mot potentiellt bedrägeri eller misstag på ditt konto. Lämna under inga förutsättningar ut information om dig själv eller kontonummer samt kortinformation till andra om det inte är absolut nödvändigt. Detta för att minimera riskerna för att dina uppgifter ska komma i orätta händer.

Phising

Phishing är en annan form av bedrägeri som du kan råka ut för om du inte är försiktig med ditt kreditkort och personlig information. Phishing är ett bedrägeri som går ut på att stulen information från kreditkort, personuppgifter och koder säljs på internet.

Denna information kan sedan användas av köparen för att genomföra köp på nätet. Köpen kan genomföras fram till att den korrekta innehavaren av kreditkortet inser vad som händer och spärrar kortet. Olika kreditkort erbjuder olika former av extra säkerhet för dig som kund.

Skydd vid obehörigt inköp

De flesta kreditkortsutgivare garanterar bland annat att du som innehavare av ett kreditkort inte blir betalningsskyldig om det skulle visa sig att någon obehörig person använt sig av dina uppgifter och genomfört köp i ditt namn. Detta gäller dock enbart så länge du som innehavare har följt de säkerhetskrav som banken/låneinstitutet kräver.