kortsakerhet

Säkerhet

Säkerhet kreditkort. Att använda sig av och vara innehavare av ett kreditkort från både VISA och Mastercard idag, har sina risker och det är mycket viktigt att du som innehavare även tänker på säkerhet när du använder ditt kort, detta för att minska riskerna för att du ska råka ut för kreditkortsbedrägeri.

Det är viktigt för dig och din säkerhet vad gäller kreditkortsanvändande att du kommer ihåg att kreditkortet är en värdehandling och ska hanteras på samma sätt som kontanter.

Förvaring

För att minimera riskerna för att du ska råka ut för stöld av ditt kreditkort är det viktigt att du förvara kreditkortet på ett säkert sätt. Med detta menas att du förvarar kortet på samma sätt som pengar. Alltså nära dig själv och lämna aldrig kortet oövervakat på restauranger eller andra former av affärer.

Skimming

När du använder kortet till betalning är det viktigt att du inte låter affärsbiträdet eller liknande personal lämna rummet eller på andra sätt ta med sig ditt kreditkort där du inte kan se vart det befinner sig. Detta är viktigt på grund av att du kan råka ut för skimming när kortet dras vid betalaning, samt att du kan råka ut för flera dragningar av kortet och då får betala måltiden eller liknande flera gånger.

PIN kod

Det är också mycket viktigt att du som innehavare av ett kreditkort är försiktig med den PIN-kod som är kopplad till kortet. En PIN-kod är en personlig kod som ger dig möjlighet att använda kortet som betalning och den fungerar som identifikation eller signering av köpet.

Det bästa är om du kan lägga denna (ofta fyrsiffriga) kod på minnet. Detta gör att du minimerar risken för andra personer ska kunna få reda på din kod. Har du inte möjlighet att lära dig koden och måste ha den uppskriven är det mycket viktig att du inte förvara koden och kreditkortet på samma ställe.

Om du skulle förvara kort och kod på samma ställe är det mycket lättare för tjuvar och andra personer som kommer åt ditt kort att tömma ditt konto och använda din kredit till köp för deras egen vinning. Har du din kod uppskriven kan du förvara den på ett annat ställe än i börsen, och du kan också skriva den på ett sådant sätt att endast du vet vad den hänvisar till.

Skydda din kod

Kom också ihåg att skydda din kod när du genomför kontantuttag, eller när du köper varor med kortet och då använder koden som ett sätt att signera. Det är bland annat vanligt att skimming utrustning placeras ut på bankomater och i affärer, samt att de placerar ut en kamera för att fånga när du trycker in din kod.

Genom att både ha tillgång till koden och kreditkortets information från magnetremsan kan tjuvarna få tillgång till dina pengar och din kredit.

Kvitton

För att öka säkerheten på ditt kreditkort kan du också vänja dig vid att kontrollera dina kvitton innan du lämnar affären, eller skriver på slippen. Genom att göra detta kan du kontrollera att du verkligen blivit debiterad den summa du faktiskt handlat för.

Spara alla kvitton och kontrollera dem utifrån de kontoutdrag samt räkningar du får från baken/låneinstitutet, detta för att du ska kunna hålla god kontroll på dina köp, men också för att du snabbt ska kunna märka om det sker något på ditt konto som du inte är medveten om, till exempel att någon annan handlar på sitt kort.

Lämna under inga förutsättningar ut information om dig själv eller kontonummer samt kortinformation till andra om det inte är absolut nödvändigt. Detta för att minimera riskerna för att dina uppgifter ska komma i orätta händer.

Phising

Phishing är en annan form av bedrägeri som du kan råka ut för om du inte är försiktig med ditt kreditkort och personlig information. Phishing är ett bedrägeri som går ut på att stulen information från kreditkort, personuppgifter och koder säljs på internet.

Denna information kan sedan användas av köparen för att genomföra köp på nätet. Köpen kan genomföras fram till att den korrekta innehavaren av kreditkortet inser vad som händer och spärrar kortet. Olika kreditkort erbjuder olika former av extra säkerhet för dig som kund.

Skydd vid obehörigt inköp

De flesta kreditkortsutgivare garanterar bland annat att du som innehavare av ett kreditkort inte blir betalningsskyldig om det skulle visa sig att någon obehörig person använt sig av dina uppgifter och genomfört köp i ditt namn. Detta gäller dock enbart så länge du som innehavare har följt de säkerhetskrav som banken/låneinstitutet kräver.